Mød Marinehjemmeværnet

Lørdag / 10:00 - 17:00 / Havneøen

Marinehjemmeværnet lægger til kaj og viser deres patruljefartøj frem.

 

PROGRAM:

 

Program:

08:00 - Flag hejses, inkl. flag over top

09:00 - 10:00 - Oplev: Klargøring til Åbent skib, sejlads med Gummibåd, Føringskøretøj og Gummibåd. Operativ Sikring og Bevogtning aktiviteter

10:00 - 12:00 - Åbent skib og sejlads med Gummibåd. Prøv en kasteline-konkurrence og skyd til måls med vandkanoner. 

10:00 - 12:00 - Operativ Sikring og bevogtnigs aktiviteter. AKP mv. pavilloner, sløringsnet, Materielfremvisning, feltrationer, sløret køretøj. mv.
Fanekommando

13:00-17:00 - Åbent skib og sejlads med Gummibåd

13:00 - 14:00 - Kom og hør Marinehjemmeværnets Musikkorps

14:00 - Eskadrille 722 - Redningshelikopter opvisning

13:00 - 17:00 - Oplev: Operativ Sikring og bevogtnig aktiviteter - samt AKP mv. pavilloner, sløringsnet, Materielfremvisning, feltrationer, sløret køretøj. mv.

13:00 - 17:00 - Ankomst Søværnet Diana klasse

 

Om Flotille 133 Juelsminde/Vejle

Vi har base i Juelsminde Havn og er din lokale hjemmeværnsenhed.

Vi er frivillige

Marinehjemmeværnets besætninger er frivillige fra alle dele af samfundet. Vi sejler fordi vi elsker det og gerne vil hjælpe til søs. På havet er man ofte alene når noget går galt.

Fra Gæst til Gast—der er også plads til dig

Ring/Send en sms eller mail til Rekrutteringsofficer Jens Erik Jensen,  51382345 /  

hvf133-info@hjv.dk så laver vi en aftale, hvor vi sammen kigger på skibet eller planlægger en dato, hvor du kan deltage i en sejlads. 

Vi sejler for Danmark

Marinehjemmeværns Flotille 133 løser i tæt samarbejde med Søværnet opgaver inden for farvandsovervågning, sø-redning, havmiljø og bevogtning.

Vi samarbejder med, Politi, SKAT, kommuner, havforskere og civile om en række opgaver.

Vores Fartøj

Vi deler fartøj MHV804 Andromeda med Hjemmeværnsflotille 132 Horsens. Andromeda er udrustet med en hurtiggående gummibåd, moderne navigations - og kommunikationsudstyr samt udstyr til redning og havmiljøopgaver. Andromeda er klar til indsættelse fra Tragten, ind i Vejle og Horsens fjorde og farvandet Nord for Fyn ud til Storebælt og alle syddanske farvande.

Redningshelikopter flyver over skib fra Marinehjemmeværnet

Vores bevogtningsenhed

Enhedens opgave er primært at bevogte og sikre flotillens fartøj, kommandocentral, forsyning, transportopgaver og yde personbeskyttelse. Ligeledes støtter gruppen nationale skibe i havn og havnemyndigheder.

 

hjemmeværnet i solnedgang
hjemmeværnet går langs sti