Skonnerten Martha

Søndag / 10.00 - 16.00 / Havneøen

Skonnerten Martha viser sig igen frem ved kajen under fjordfestivalen

Vi holder åbent skib: Kom om bord og se skibet og hør om hvordan, det er at være med til at holde liv i et gammelt skib og videregive den viden og erfaring, det kræver at sejle med de store skuder og mange sejl.

Du kan også komme med. Vi sejler om sommeren og mødes omkring arbejde om vinteren. Der foregår både vidensdeling og en masse social hygge i foreningen og på kryds og tværs mellem medlemmer. 

 

Martha er en del af Danmarks maritime kulturarv. Skonnerter som Martha sejlede fragt i hele Østersøen og på langfart til verdens fjerneste egne.

Martha er en del af Vejles maritime kulturarv, idet hun formentlig er den sidst bevarede repræsentant for det store bådebyggeri, der foregik på Lindtners værft på sydsiden af Vejle Havn. Skonnerten Martha har status om kulturarv og bevaringsværdig.

Martha drives almennyttigt og vedligeholdes og sejles af frivillige i foreningsfællesskab. Man er med til at bevare dette minde for fremtiden, så længe man er med i foreningen.

 

Om bord sælger vi håndbrygget øl fra mikrobryggeri og kaffe med hjemmebag til fordel for arbejdet. Det kan nydes, mens marthamedlemmer fortæller skrøner om sejlads og håndværk og svarer på jeres interesserede spørgsmål. 

 

Programpunkter:

Lørdag kl 11: Om bord på skonnerten Martha. Fortælling i ord og billeder om Martha og hvordan vi bevarer denne kulturarv til næste generationer. Du kan også høre om, hvordan du kan komme med!

Lørdag kl 13: Om bord på skonnerten Martha. Vinoble Vejle overrækker overskuddet fra salg af den specielle Martha-Rom til det fortsatte arbejde med bevaring af kulturarven. 

Lørdag kl 14.30: Fællessang. Kom om bord på skonnerten Martha og syng de gamle sømandssange.

 

Søndag kl 11: Om bord på skonnerten Martha. Fortælling i ord og billeder om, Martha og hvordan vi bevarer denne kulturarv til næste generationer. Du kan også høre om, hvordan du kan komme med!

 

Søndag kl 14: Fællessang. Kom om bord på skonnerten Martha og syng de gamle sømandssange.