Oplev en coaster - sejl med skibet Caroline S

Søndag / 10.00 - 16.00 / Nordre Tværkaj

Oplev en coaster 

"Foreningen Caroline S." gør det muligt at få en enestående oplevelse ombord i et levende søfartshistorisk klenodie, der ikke er et museum. Kom med på en tur og oplev et aktivt coaster-miljø, som det var engang og stadig er på dette skib. Mærk stålet, lyt til motoren, hør vandets skvulpen mod skroget, iagttag navigatøren på broen, få en snak med besætningen om den enkeltes professionelle baggrund og personlige bevæggrunde for at holde en erfaren skude i forsvarlig og rentabel gænge. Besætningen består af pensionister, der arbejder på frivillig basis.

Er I et firma, en forening eller en familie, kan vi tilbyde jer 2-3 timers gruppeudflugter på fjorden. Tag picnickurven med ombord, nyd jeres fjord og by fra vandsiden og få en sommeroplevelse, som man ikke kan købe tilsvarende andre steder. Skibet har som erhvervsfartøj tilladelse til at medtage max. 12 passagerer. Kontakt nielsstrand@gmail.com eller ring til Niels Strand på 28 92 45 75 for et tilbud.

Til festivalgæsterne på havnen tilbydes 1-times ture på fjorden efter fartplan opslået på dagen ved skibets liggeplads på Nordre Tværkaj. Pris kr. 150 p.p. Køb adgang ved gangway'en. Forbehold for aflysning ved begrænset tilslutning.

Uden for sejlplanen er gæster generelt mere end velkomne til frit at besøge skibet og tale med mandskabet. Der sælges god fynsk fadøl, som kan indtages ombord eller i land.

Vi glæder os til at vise vort kære skib frem for enhver. Og vi er meget åbne for eventuelle nye medlemmer med kvalifikationer og interesse for at stå til søs i en seniortilværelse.

Om Caroline S

Motorskibet "CAROLINE S." er Danmarks sidste, overlevende originale coaster i erhvervsfart. Skibet er bygget i 1959 som det yngste af i alt 23 søsterskibe, der finansieredes igennem Marshall-planen til fornyelse af den danske, i efterkrigstiden, utidssvarende småskibsflåde. På det tidspunkt var det et skibsfartsmæssigt innovativt kvantespring.

Samfundets voldsomme ændringer i trafikmønstre tog i de efterfølgende årtier langsomt overlevelsestruende kvælertag på de små skibe, der dækkede dansk indenrigstrafik og forbindelser til Nordeuropa og Østersøområdet. Motorveje, broer, færger, lastvogne og containere var ulige modstandere - planlagt eller finansieret af højere magter. Dette skibs sidste private ejer måtte erkende nederlag i 1994 og forlade sit virke som livslang selvstændig skipper og reder.

Men skibet overgav sig ikke. Velmenende entusiaster købte skibet og overtog driften på baggrund af frivillig indsats for at bevare et unikt stykke dansk skibsfartshistorie længst muligt for eftertiden. Initiativtagerne på Samsø måtte efter 8 år også give op - af andre årsager. Kostbart vedligehold af det aldrende skib og mangel på kvalificeret mandskab blev de nye tungtvejende handicaps oven i det hensygnende fragtudbud.

Siden 2002 har skibet været hjemmehørende i Svendborg, indledningsvis holdt i live af lokale søkyndige. Nu vedligeholdes og bemandes skibet af frivillige folk fra hele Danmark, der byder ind med kompetencer som maskinbesætning, navigatører og kabysfolk. Skibet beskæftiges overvejende med transport af fiskefoder til søværts fiskeopdræt samt forefaldende specialopgaver og oplevelsessejlads med passagerer i det sydfynske ø-hav.